HMS Industrial Networks Hur är det att jobba på HMS?